Zajištění ocelové pásky/spony

GC ROCK CASING WRAP/ ROCK CASING WRAP P

 is a composite repair material that includes a mat made of bi- or tri-axial woven high strength fiberglass and a two-component polyester resin. Its primary purpose is to protect factory pipeline isolation (Factory Applied Coating) and the isolation of welded joints on transmission pipelines of all types (Field Joint Coating). The coating made of GC WRAP RC-P material provides the highest quality additional protection for all elements of transmission pipelines that may be exposed to damage from horizontal directional drilling (HDD) operations.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZJISTĚTE VÍCE

UL. PSZCZYŃSKA 60

43-267 SUSZEC

GASCONTROLPOLSKA © 2018

EAF

Oprava úniku vody – artézská studna

Zpevnění potrubí DN300 PN160 – Důl Darkov (Ostrava - Karivná)

Likvidace úniků, zásobník plynu

Zpevnění svarů, SRP, vysokotlaký

Uzavření úniku na přírubovém spoji DN400

Zpevnění svarů na vysokotlakém plynovodu DN500

Oprava defektů na vysokotlakém plynovodu DN500

Oprava vnější koroze na vysokotlakém plynovodu DN379

Zabezpečení svařovaných spojů na vysokotlakém plynovodu DN325

Oprava deformace – otlaků na potrubí Kyjev – Kursk DN325

Zesílení stěny potrubí vnitřní záplatou

Zpevnění svarů – vysokotlaký plynovod DN150

Oprava vnitřní koroze na vysokotlakém plynovodu DN350MM

Oprava vnitřní koroze na vysokotlakém plynovodu DN150

FORMULÁŘ TECHNICKÉHO HODNOCENÍ (FTH)

 

Tento dokument slouží k poskytování informací týkajících se poškození stěn potrubí. V souladu s normou ISO 24817 dělíme taková poškození na:

 • ztenčení stěny <80% (typ A)
 • ztenčení >80% nebo perforace – únik (typ B)

 

Doporučujeme zasílat vyplněné formuláře za účelem technického vyhodnocení možností provedení opravy!


                                                                                 STÁHNOUT - - - - >

OBSLUHOVANÁ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ:

 • Plynárenský
 • Rafinérský a petrochemický
 • Chemický, zpracování potravin
 • Námořní instalace a objekty
 • Těžební
 • Vodovody / čistírny odpadních vod

 

SOULAD VÝROBKU SE STANDARDY:

 • ASME PCC-2 - 2011, Art. 4.1 

 • ISO TS 24817

 • US DOT

 • CSA Z662-07

 • API570

 • ASME B31, ACI440

 • UDT, TUV, Institut ropy a plynu

FOTOGRAFIE

PŘÍPADOVÁ STUDIE

INSTRUKTÁŽNÍ FILMY

PRODUKTOVÁ NABÍDKA

Izolacje rurociągów
Izolacje rurociągów

GC LSK NP

Jedná se o univerzální opravárenský systém navržený týmem zkušených inženýrů k trvalému odstraňování úniků (kapalných i plynných paliv) na potrubích a tvarovkách způsobem, který umožňuje jejich další bezpečný provoz při dočasném snížení tlaku v potrubí. Systém se skládá z dvousložkové epoxidové hmoty a správně zvolené velikosti role kompozitního materiálu GC Hydro Wrap – vodou vytvrzované uretanové pryskyřice impregnované do dvouosé bandáže ze skelného vlákna, která trvale chrání opravené místo vytvořením velmi tvrdé (75 na stupnici Shore D) ochranné vrstvy, která těsně přilne k povrchu potrubí. Každá sada obsahuje příslušenství potřebné k odstranění úniku. Pomocí opravárenské sady GC LSK WRAP NP je možné likvidovat netěsnosti a úniky na potrubích vyrobených z různých druhů materiálů (ocel, PVC, měď, PP a jiné), ale také na potrubních spojích (objímky, příruby, svary, lepené a závitové spoje). Sady GC LSK WRAP NP je možné použít na potrubí o průměru od 10 mm do 250 mm. Průměr úniku činí 15 mm. Výše uvedené parametry jsou výrobcem doporučované hodnoty. Výsledek provedených prací do značné míry závisí na dovednostech technika, který opravu provádí, a na rozsahu jeho zaškolení.

GC LSK

Jedná se o univerzální opravárenský systém navržený týmem zkušených inženýrů za účelem trvalé likvidace úniků (kapalných i plynných paliv) na potrubích i tvarovkách způsobem, který umožní jejich další bezpečný provoz bez nutnosti odstávky instalace. Systém se skládá z dvousložkové epoxidové hmoty, speciálně vybrané gumové pásky, jejímž úkolem je udržení epoxidového tmelu na místě úniku, a také role kompozitního materiálu GC Hydro Wrap odpovídající velikosti, což je vodou vytvrzovaná uretanová pryskyřice impregnovaná do dvouosé bandáže ze skelného vlákna, která trvale chrání opravené místo vytvořením velmi tvrdé (75 na stupnici Shore D) ochranné vrstvy, která těsně přilne k povrchu potrubí. Každá sada obsahuje také příslušenství nezbytné pro odstraňování úniků. Pomocí opravárenské sady GC LSK WRAP je možné odstraňovat netěsnosti a úniky na vzniklé na potrubích vyrobených z různých materiálů (ocel, PVC, měď, PP a jiné) či na spojích potrubí (objímkové/přírubové spoje, svary, lepené i závitové spoje). Sady GC LSK WRAP je možné použít na potrubí o průměru od 10 mm do 250 mm. Maximální provozní tlak při odstraňování úniku může činit 10 barů. Průměr úniku činí 5 mm. Výše uvedené parametry jsou výrobcem doporučované hodnoty. Výsledek provedených prací do značné míry závisí na dovednostech technika, který opravu provádí, a na rozsahu jeho zaškolení.

Izolacje rurociągów

GC CARBONWRAP

Je technologicky pokročilé kompozitní řešení, které slouží k obnovování původní projektové specifikace poškozeného tranzitního potrubí nebo tlakových nádob. Každá oprava je prováděna s pomocí inženýrských standardů ASME PCC2 nebo ISO TS 24817 – jedná se o mezinárodní technické standardy pro vysoce rizikové opravy, které se provádějí pomocí kompozitních materiálů. Inženýři společnosti Gascontrol Polska Sp. z o.o. disponují technologií provedení FEA (analýza metodou dokončených dílů) u poškozených potrubních instalací, jakož i kompozitního opravárenského systému GC CARBON WRAP.

Technologie umožňuje vyztužení trub v podélné ose i po obvodu a garantuje také rovnoměrné rozložení zatížení na celém opravovaném úseku potrubí nebo tlakové nádoby. Kompozitní systémy GC CARBON WRAP jsou určeny k provozu pro teplotách od -50°C do +230°C bez omezení tlaku. Naše kompozitní systémy je možné aplikovat metodou ruční laminace na potrubních instalacích i za provozu a bez nutnosti jejich odstávky za účelem provedení opravy. GC CARBON WRAP je kompatibilní s potrubími libovolných rozměrů a tvarů, většinou typů podloží a téměř s každou konfigurací potrubí, která zahrnuje rovněž nádrže, příruby, armatury a další prvky.

GC HYDROWRAP 

Jedna se o systém navržený pro vyztužování trub způsobem, který umožní jejich další provozování při maximálním přípustném provozním tlaku (MAOP) bez odstávky instalace. Systém se skládá z vodou vytvrzované uretanové pryskyřice impregnované do dvouosého skelného vlákna, která byla detailně prostudována nezávislou univerzitou i mezinárodní laboratoří. První část a nejunikátnější součást systému GC HYDRO WRAP tvoří vybraný materiál z dvouosého skelného vlákna, který garantuje vyztužení po obvodu i v podélné ose a tvoří jeden z nejodolnějších nekovových opravárenských materiálů na trhu. Druhá část poskytuje celému systému pojivou sílu. Jedná se o impregnační uretanovou pryskyřici, která umožňuje rovnoběžné rozložení zatížení na celém opravovaném úseku. V případě oprav, které vyžadují úpravu povrchu (např. při rozsáhlých korozivních prohlubeninách nebo nepravidelných tvarech) je možné použít i doplňkové prvky – primer a epoxidové plnidlo s vysokou elasticitou. Výše uvedené prvky tvoří kompozitní systém, který je tvrdší než ocel. Strukturální oprava vytváří potrubí kolem potrubí a každá další navinutá vrstva zvyšuje tlakovou odolnost potrubí. Vysoké technické parametry a soulad provedené opravy s normami ISO TS 24817 a ASME PCC-2 garantují dlouhou dobu použitelnosti – dokonce až 50 let.

Izolacje rurociągów
Izolacje rurociągów

PŘÍPADOVÁ STUDIE

PRODUKTOVÁ NABÍDKA

INSTRUKTÁŽNÍ FILMY

FOTOGRAFIE Z APLIKACÍ

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. cs

MENU