ECOMAT

Stroj pro ovíjení pásek ECOTAPE

 

Ruční ovíjecí stroj, který je určen k aplikaci antikorozních systémů ECOTAPE. Modulární konstrukce pro nanášení pásky určené k antikorozní / mechanické ochraně potrubí různého průměru, až do 4” (DN100). Je možné nastavovat velikost založení I napnutí pásky, což velice usnadňuje správnou aplikací systému.

ECOFITEC PPS

Antikorozní ochrana za studena

 

Systém určený k mechanické ochraně podzemního i nadzemního potrubí. Složení materiálu, polyester vyztužený skelným vláknem i možnost jeho aplikace za studena přinášejí výrobek, který je příznivý k životnímu prostředí a dosahuje dokonalých výsledků i v těch nejnáročnějcích podmínkách.

ECOPLAST

Antikorozní ochrana za studena

 

Plnící hmota určená k antikorozní ochraně podzemních i podvodních potrubí, potrubních prvků (tvarovek, kolen, T-kusů, přírub, ventilů, apod.) nebo jiných druhů kovových instalací, jejichž teplota nepřesahuje 50°C. Složení materiálu, rafinovaný minerální olej, uhlovodíkové zahušťovače a vylepšené složky lepidla, která zajišťuje velmi vysokou elasticitu, ale také možnost použití tohoto systému za studena přinášejí výrobek, který je příznivý k životnímu prostředí a dosahuje dokonalých výsledků i v těch nejnáročnnějších podmínkách. Při použití společně s páskou ECOFART výrobek splňuje požadavky normy EN 12068 třídy A30.

ECOFAT

Antikorozní ochrana za studena

 

Plastická páska určená k antikorozní ochraně podzemního i podvodního potrubí, potrubních prvků (tvarovek, kolen, T-kusů, přírub, ventilů apod.) nebo jiných druhů kovových instalací, jejichž teplota nepřesahuje 50°C. Materiálové složení, syntetická látka oboustranně potažená plastickým tmelem, který zajišťuje velmi vysokou elasticitu a možnost použití systému za studena přinášejí výrobek, který je příznivý k životnímu prostředí a dosahuje dokonalých výsledků i v těch nejnáročnějších podmíkách. Výrobek splňuje požadavky normy EN12068 třídy A 30.

ECOMASTIC

Antikorozní ochrana za studena

 

Butylový kaučuk pro antikorozní ochranu podzemního i podvodního potrubí, potrubních prvků (tvarovek, kolen, T-kusů, přírub, ventilů apod.) s provozní teplotou, která nepřesahuje 70°C. Skládá se z butylového kaučuku, směsi syntetických pryskyřic a plastifikátorů, což tomuto systému garantuje vysokou elasticitu a díky možnosti aplikace za studena je tento výrobek také velice příznivý k životnímu prostředí a dosahuje perfektních výsledků i v těch nejnáročnějších podmínkách. Pokud je aplikován spolu se systémem ECOTAPE Tapes EN 12068 C50, splňuje požadavky normy EN 12068 třída C50.

ECOTAPE 2-Ply BGD-PG SYSTEM

Antikorozní ochrana za studena

 

Složení:

Primer P29

Antikorozní páska T165-25

Mechanická ochrana T265-25

 

Tento systém splňuje požadavky specifikace PGCL pro podzemní tranzitní plynovody i distribuční plynovodní soustavu. Konečná tloušťka 2,6 mm (po aplikaci s 50% založením) poskytuje plnou ochranu i v těch nejnáročnějších podmínkách.

ECOTAPE 2-Ply BGD-TG SYSTEM

Antikorozní ochrana za studena

Složení:

Primer P29

Antikorozní páska T165-25

Mechanická ochrana T265-25

 

Tento systém splňuje požadavky specifikace Titas Gas pro podzemní tranzitní plynovody i distribuční plynovodní soustavu. Konečná tloušťka 2,6 mm (po aplikaci s 50% založením) poskytuje plnou ochranu i v těch nejnáročnějších podmínkách.

ECOTAPE 2-Ply BGD-KG SYSTEM

Antikorozní ochrana za studena

 

Složení:

Primer P29

Antikorozní páska T165-25

Mechanická ochrana T265-25

 

 

Tento systém splňuje požadavky specifikace KGDCL pro podzemní tranzitní plynovody a distribuční plynovodní soustavu. Konečná tloušťka 2,6 mm (po aplikaci s 50% založením) poskytuje plnou ochranu i v těch nejnáročnějších podmínkách.

 

ECOTAPE 2-Ply AWWA C214 SYSTEM

Antikorozní ochrana za studena

 

Složení:

Primer P29

Antikorozní páska T150-20

Mechanická ochrana T280-30

 

Tento systém splňuje požadavky specifikace AWWA C214 pro podzemní vodovodní řady a vodovodní přípojky. Konečná tloušťka 2,6 mm (po aplikaci s 50% založením) poskytuje plnou ochranu i v těch nejnáročnějších podmínkách

 

ECOTAPE T380-30

Antikorozní ochrana za studena

 

Složení:

Lepidlo: butylový kaučuk

Papír pro vnitřní uvolňování

Vnější vrstva: Spěciální směs PE

 

 

ECOTAPE T380-30 je ochranná vrstva, která nevyžaduje základní nátěr a je tvořena páskou aplikovanou za studena, která je určena k antikorozní /mechanické ochraně svařovaných spojů, armatur a potrubí. Vrstva lepidla ve spojení s polyetylénovou vnější vrstvou má klíčový význam u charakteristiky působení v zemi. Páska je aplikována ručně nebo pomocí ovíjecího stroje.

ECOTAPE 2-Ply SYSTEM

Antikorozní ochrana za studena


 

Složení:

Primer P29

Antikorozní páska T100

Mechanická ochrana T200

 

 

Systémy pásek určených k ochraně podzemního potrubí. Polymerové složení pásek, které tvoří tento systém či jeho aplikace za studena přinášejí efektivní, k životnímu prostředí šetrný výrobek, který dosahuje výrazně vyšší kvalitativní úrovně ve srovnání se systémy, které jsou založeny na pryskyřičném lepidle.

ECOTAPE EN 12068 C 50 3-Ply SYSTEM

Antikorozní ochrana za studena

 

Složení:

Primer P29

Antikorozní páska T480-30

Mechanická ochrana T280-30

 

 

Systémy pásek určených k ochraně podzemního potrubí. Polymerové složení pásek, které tvoří tento systém či jeho aplikace za studena přinášejí efektivní, k životnímu prostředí šetrný výrobek, který dosahuje výrazně vyšší kvalitativní úrovně ve srovnání se systémy, které jsou založeny na pryskyřičném lepidle.

Jedná se o systém izolace potrubí za studena, který je založen na samolepících PE páskách a zajišťuje odolnou, stabilní a neměnnou ochranu. Naše izolační systémy mohou být použity na jakémkoliv potrubí, bez ohledu na typ přepravovaného média (voda, plyn, olej, apod.), přičemž zajišťují pro instalace vysokou přidanou hodnotu, protože umožňují vyvarovat se nákladným opravám. V závislosti na potřebě ochrany a průměru potrubí je možné použít několik konfigurací ochranných systémů, které v soubě spojují různé druhy pásek s jednou (25 mm) nebo dvojitou (až 50%) záložkou.

ECOTAPE

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. cs

MENU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZJISTĚTE VÍCE

UL. PSZCZYŃSKA 60

43-267 SUSZEC

GASCONTROLPOLSKA © 2018