MENU

FILMY INSTRUKTAŻOWE

ZDJĘCIA Z APLIKACJI

OFERTA PRODUKTOWA

STUDIUM PRZYDPADKU

Izolacje rurociągów

SYNTHOGLASS 

 

 • Wstępnie impregnowany materiał kompozytowy z włókna szklanego, którego aktywacja następuje wskutek działania słonej lub słodkiej wody.

 • Naprawa i wzmocnienie praktycznie każdej rury niskociśnieniowej w kilka minut

 • Początkowy czas wiązania produktu wynosi 30 minut (75°F/24°C) - współpracuje z takimi materiałami jak miedź, stal, stal nierdzewna, PVC, FRP, glina, beton, guma i inne

Izolacje termokurczliwe

SYNTHO-GLASS XT

 

 • Unikalny, utwardzany wilgocią, dwukierunkowy materiał kompozytowy zaprojektowany do naprawy i wzmacniania rurociągów i konstrukcji osłabionych korozją wewnętrzną lub zewnętrzną

 • Fabrycznie nasączone włókna zapewniają zachowanie prawidłowych proporcji włókna do żywicy

 • System przeznaczony do obsługi przez wykwalifikowanego operatora opracowano pod kątem zapewnienia zgodności z wymogami norm ASME PCC-2, ASME B31, ISO TS24817, DOT, API i CSA Z662 dotyczących wzmocnień niemetalicznych

 • Naprawa i wzmocnienie struktury o dowolnym kształcie w kilka minut

 

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

 • Zapewnienie spójności

 • Rurociągi przesyłowe

 • Spoiny obwodowe na statkach i rurociągach

 • Przewody rurowe proste, kolanka, trójniki, dysze i kołnierze

 • Rurociągi technologiczne: chemikalia, ropa naftowa, gaz ziemny, woda, para

 • Zabezpieczenie przez korozją atmosferyczną

Izolacje rurociągów

THERMO-WRAP INSPECTABLE

 

 • Specjalnie zaprojektowany wysoce wytrzymały dwukierunkowy bandaż z włókna szklanego wykorzystujący opatentowaną przez NRI żywicę epoksydową Thermo-Poxy™

 • Odporny na wysokie temperatury i substancje chemiczne system, który nie zagraża zdrowiu (nietoksyczny)

 • Możliwe monitorowanie przy użyciu badań radiograficznych.

 

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

 • Przewody upustowe, rurociągi parowe, kolektory odsiarczania spalin, rurociągi z wodą chłodzącą

 • Spoiny obwodowe, kolanka, trójniki

 • Rurociągi do przesyłu i substancji chemicznych

 • Wzmocnienie powłoki w podwyższonych temperaturach

 • Naprawa korozji wew/zewn

 • Wszędzie tam, gdzie spodziewane jest wystąpienie podwyższonych temperatur

Izolacje termokurczliwe

SYNTHO-GLASS UP/NP

 

 • Zestawy naprawcze Syntho-Glass®UP i NP zostały zaprojektowane do napraw nieszczelności rur wykonanych z miedzi, stali, stali nierdzewnej, PVC, FRP, betonu, gumy i innych

 • Połączenie produktu Syntho-Glass i Syntho-Steel do wykonywania napraw połączeń, łączników i usuwania wycieków

 • Syntho-Glass UP zaprojektowano do naprawy wycieków na czynnych rurach pozostających pod ciśnieniem do 60 psi (4 Bar)

 • Syntho-Glass NP zaprojektowano do naprawy wycieków na nieczynnych rurach pozostających pod ciśnieniem do 300 psi (21 Bar)

Izolacje rurociągów

TRIDENT SEAL

 

 • Służy do trwałego usuwania aktywnych wycieków na czynnej sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego do ciśnienia 60 psi (4 bar).

 • Niezależne badania dowiodły długotrwałego utrzymania ciśnienia o wartości 90 psi (6 bar).

Izolacje termokurczliwe

SCAR GUARD

 

 • Zabezpiecza powłoki kompozytowe na połączeniach rurowych przed ścieraniem, naprężeniami oraz uszkodzeniami powierzchni na skutek wiercenia otworów kierunkowych, horyzontalnych przewiertów kierunkowych i innych

 • Tworzy odporną na ścieranie zewnętrzną warstwę, która chroni wcześniej nałożone powłoki, jak np. żywice epoksydowe, okleiny kurczliwe lub taśmy nakładane na gorąco lub zimno

 • Kontrolowane czasy wiązania i olbrzymia zdolność dopasowania zapewniają szybką instalację w każdym środowisku

Izolacje rurociągów

SYNTHO STEEL

 

 • Dwuskładnikowa wzmocniona stalą masa epoksydowa

 • Utwardza się w przeciągu kilku minut, nie kapie, nie powoduje zacieków i łączy się z mokrymi powierzchniami

 • Nieszkodliwy: zatwierdzony zgodnie z NSF 61 i BS6920 jako produkt nadający się do kontaktu z wodą pitną

 • Za jego pomocą można naprawić każdy defekt metalu, materiału murarskiego, drewna, ceramiki, szkła i tworzyw sztucznych

 • Odporny na działanie węglowodorów, ketonów, alkoholi, estrów, halowęglowodorów, wodnych roztworów soli i rozcieńczonych kwasów i zasad

 • System niepalny

Izolacje termokurczliwe

COMPOSITE CLAMP

 

 • Zaprojektowany do uszczelniania przecieków w rurociągach, do użytku z opracowanymi systemami kompozytowymi

 • Wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo produkt jest wyposażony w wewnętrzny plaster z gumy

 • Posiada 3,5" szerokości i jest dostępny w długościach przeznaczonych dla rur o średnicach od 2" do 8"

 • Możliwe jest utworzenie zacisku pasującego do rur o średnicy do 24" poprzez połączenie ze sobą kilku mniejszych zacisków.

OFERTA PRODUKTOWA

FILMY INSTRUKTAŻOWE

ZDJĘCIA

Obsługiwane sektory przemysłu:

 • Gazowniczy

 • Rafineryjny i petrochemiczny

 • Chemiczny, przetwórstwo spożywcze

 • Instalacje i obiekty morskie

 • Górniczy

 • Wodociągowy/oczyszczalnie ścieków

 

Zgodność produktu ze standardami:

 • ASME PCC-2 - 2011, Art. 4.1 

 • ISO TS 24817

 • US DOT

 • CSA Z662-07

 • API570

 • ASME B31, ACI440

 • UDT, TUV, Instytut Nafty i Gazu 

FORMULARZ OCENY TECHNICZNEJ

 

Dokument ten służy do przekazania informacji nt. uszkodzenia ścianki rurociągu. Zgodnie z normą ISO 24817 uszkodzenia takie dzielimy na:

 • pocienienie ścianki <80% (typ A)

 • pocienienie >80% lub perforacja - wyciek (typ B)

 

Zachęcamy do przesyłania wypełnionych formularzy celem oceny technicznej możliwości wykonania naprawy !

 

                                                                                      POBIERZ - - - - >

 

Izolacje termokurczliwe

SYNTHO-POXY HC

 

 • Dwuskładnikowy preparat epoksydowy, który szybko utwardza się w temperaturze otoczenia

 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie i zdolność do tworzenia wiązania sprawia, że doskonale nadaje się do naprawy wżerów poddawanych działaniu wysokiego ciśnienia

 • Odporny na działanie rozpuszczalników, związków węglowodorowych i środowisk niesprzyjających

 • System nieszkodliwy dla zdrowia i niepalny

Izolacje termokurczliwe

SYNTHO-SUBSEA LV

 

 • Wyjątkowa mieszanina środków utwardzających na bazie płynnej żywicy epoksydowej, polimeru i poliaminy alifatycznej, która posiada właściwości wypierania wody z mokrych nawierzchni

 • Wbudowane włókna Kevlaru® służą wzmocnieniu mieszaniny i zwiększeniu kontroli nad jej lepkością

 • Doskonała adhezja, duża odporność na wysokie ciśnienie i działanie ekstremalnie wysokich i niskich temperatur, a także na produkty ropopochodne i chemikalia

 • Warunki przewozu produktów nie podlegają regulacji przez instytucje USDOT, IATA, IMO

 • Kwalifikowany pod względem wysokiej trwałości zgodnie z ISO 12944

Przesył - wzmocnienie spawów gazociągu

Huta Cynku - likwidacja ulotu na połączeniu kołnierzowym

Wyciek - studnia artezyjska

Przesył - SRP wzmocnienie spawów

Przesył - likwidacja wżerów na gazociągu DN500

Magazyn gazu - likwidacja ulotu

Dystrybucja - korozja zewnętrzna

Kopalnia - wzmocnienie rury DN300 PN160

Dystrybucja - łata wewnętrzna

Dystrybucja - wgniecenie

Przesył - remont spawu 

Przesył - wzmocnienie spawu DN500 MOP 5,4MPa

Przesył - korozja wewn. DN150 MOP 6,3 MPa

Rafineria - korozja zewn. DN350 MOP 1,6 MPa

EAF

GASCONTROLPOLSKA © 2018

UL. PSZCZYŃSKA 60

43-267 SUSZEC

CZYTAJ WIĘCEJ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY