Izolacje przeiwierty HDD
Materiały wiskoelastyczne

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

CZYTAJ WIĘCEJ

UL. PSZCZYŃSKA 60

43-267 SUSZEC

GASCONTROLPOLSKA © 2018

MATERIAŁY NAPRAWCZE PE / PP

 

Fabryczne materiały naprawcze
 

Wykorzystywane na placu budowy produkty naprawcze do izolacji PP i PE

Produkty naprawcze Canusa do fabrycznie nakładanych powłok 3LPP i 3LPE zapewniają wspaniałą przyczepność i odporność na ścinanie w wysokich temperaturach roboczych rurociągu. Produkty naprawcze zostały zaprojektowane jako w pełni kompatybilne z izolacją główną rurociągu. Zbudowane z tego samego materiału jak izolacja główna, produkty naprawcze oferują równorzędne właściwości ochronne do fabrycznie nakładanej izolacji.

Typowe zastosowania: materiały naprawcze do rurociągów polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP)

Izolacje termokurczliwe WLOX, WLOX55, WLOX65

Od 1966 roku firma Canusa-CPS jest wiodącym producentem powłok antykorozyjnych w tym całej gamy produktów do izolacji połączeń spawanych dla branży rurociągowej.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

 • Opaski termokurczliwe do izolacji połączeń spawanych rurociągów PE i PP (GTS-65, GTS-65PP)

 • Materiały naprawcze do izolacji polietylenowych i polipropylenowych (Melt Stick / Melt Strip / CRP)

 • Materiały izolacyjne o wysokim stopniu kurczliwości do izolacji połączeń kołnierzowych, zwężek, zamykania rur osłonowych oraz innego rodzaju obiektów o nieregularnym kształcie:

  • Opaski wysokokurczliwe K-60TM HS70 / K-60 HS125 / K-60 HS200 (dawniej WLOX, WLOX55, WLOX65)

  • Tuby termokurczliwe PMATM

 • Materiały powłokowe do zabezpieczenia połączeń spawanych podczas realizacji przekroczeń bezwykopowych / w tym przewiertów HDD np. CANUSA DDXTM lub SCARGUARD®

 • Taśmy wiskoelastyczne

 • Izolacje płynne HBE™

 • Urządzenia do indukcyjnego podgrzewu rurociągów

 • Pozostałe produkty z oferty CANUSA-CPS

 

KARTY CHARAKTERYSTYKI 

KARTY KATALOGOWE

INSTRUKCJE APLIKACJI

DO POBRANIA

DO POBRANIA

ZDJĘCIA

FILMY INSTRUKTAŻOWE

OFERTA PRODUKTOWA

IntelliCOAT (AUTOMATYCZNA IZOLACJA)

 

Automatyczna aplikacja

 

IntelliCOAT jest pierwszym na świecie w pełni zautomatyzowanym systemem do kontrolowanej aplikacji rękawów termokurczliwych. System wykorzystywany jest do aplikacji powłok antykorozyjnych na placu budowy i stanowi wkład CANUSA-CPS w rozwój technologii w zakresie budowy rurociągów. Materiały powłokowe Factory Grade™ (3LPE, 3LPP), wraz systemem IntelliCOAT zapewniają bezdefektową, wysokowydajną, trójwarstwową powłokę antykorozyjną na całej długości rurociągu.

Typowe zastosowania: aplikacja powłok termokurczliwych na placu budowy

Automatyczna izolacja

INDUCTION COIL (CEWKA INDUKCYJNA)

 

Podgrzewanie indukcyjne rurociągu

 

Indukcyjne technologie grzewcze są często stosowane jako część procesu zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów stalowych w celu podniesienia temperatury powierzchni rurociągu podczas nanoszenia powłoki. W ramach zaangażowania w rozwój zaawansowanych technologii procesowych i wysokiej jakości rozwiązań w dziedzinie antykorozji Canusa-CPS utrzymuje kompleksową flotę specjalistycznych indukcyjnych generatorów i cewek grzewczych w strategicznych lokalizacjach w obu Amerykach, Europie, na Bliskim i  Dalekim Wschodzie, obsługując zarówno krótko- jak i długoterminowe potrzeby w zakresie realizacji projektów.

Typowe zastosowania: aplikacja powłok termokurczliwych na placu budowy

Induction coil

HBE95

 

System Canusa HBE-95 jest zaawansowaną, dwukomponentową powłoką epoksydową zaprojektowaną konkretnie do zastosowania na rurociągach. Nakładany na gołą stal, HBE-95 wytrzymuje temperatury robocze do 95°C (302°F) z najwyższą wydajnością. HBE-95 jest wykorzystywany do zabezpieczania połączeń spawanych, zaworów i armatury, jako materiał naprawczy w wypadku odspojenia izolacji fabrycznej FBE lub do renowacji rurociągów. Przyjazny środowisku, 100% trwały, system epoksydowy novolac może być nakładany natryskowo lub ręcznie pędzlem na przeznaczone podłoże.

Izolacje rurociągów

WRAPIDBOND

 

Ochronne powłoki antykorozyjne składające się ze zmodyfikowanej i wzmocnionej wiskoelastycznej warstwy adhezyjnej nakładanej na materiał nośny.

Dostarczany w formie rolek, WrapidBond zapewnia efektywną ochronę antykorozyjną stanowiąc barierę przeciwko przenikaniu wody i tlenu. WrapidBond stosowany jest na rurociągach podziemnych i nadziemnych. WrapidCoat PVC i WrapidCoat PE są twardymi, zbudowanymi na bazie chlorku winylu i polietylenu taśmami z klejem o wysokiej przyczepności, przeznaczonymi do wykonania jako zewnętrzna warstwa na rury pokryte powłoką WrapidBond.​​

Materiały wiskoelastyczne

SUPERCASE

 

Zaawansowany system obudowy dla rurociągów preizolowanych

 

Linia produktów Canusa SuperCase zapewnia najwyższą ochroną połączeń na rurociągach preizolowanych. Wysoce wytrzymały, usieciowany polietylen oferuje ekstremalną odporność na wpływ podłoża i przenikanie wilgoci, a jednocześnie wszechstronność i łatwość aplikacji produktów Canusa SuperCase zapewnia stałą i powtarzalną wydajność na każdym połączeniu. Cechy systemu SuperCase:

 • Odporność na przedwczesną regenerację w gorącym klimacie

 • Ekstremalnie szybka aplikacja skutkująca niskimi kosztami instalacji na łącze

Udowodniona długoterminowa wydajność i niezawodność – jak dotąd ponad milion zaizolowanych łączy

Typowe zastosowania: rurociągi preizolowane

Rury preizolowane

SUPER SEAL

 

Rękawy termokurczliwe do ochrony połączeń preizolowanych rur

 

Rękawy SuperSeal zostały zaprojektowane konkretnie do długotrwałej ochrony połączeń pre-izolowanych rur. Zaawansowany materiał polietylenowej warstwy zewnętrznej w połączeniu z technologią adhezyjną zapewniają najwyższą ochronę przeciwko przenikaniu wody oraz wyjątkową ochronę przed wpływem warunków podłoża na pre-izolowane rury.

Cechy systemu:

 • Zgodność z najwyższymi wymaganiami normy EN 489

 • Udokumentowane i rozległe doświadczenie w uszczelnianiu połączeń ciepłowniczych w ciągu ostatnich 25 lat

 • Wyjątkowy stosunek wydajności do wartości

Typowe zastosowania: rurociągi preizolowane

Rury preizolowane

PLA

 

Tuby

 

Cylindryczne produkty termokurczliwe oferują szybką instalację dla szerokiego zakresu aplikacji. Produkty te mają szerokie zastosowanie, zarówno na rurociągach, jak i w wielu innych zastosowaniach przemysłowych.

Produkty te wykorzystywane są szeroko w alternatywnych zastosowaniach, wliczając w to budowę mostów, jak również oświetlenia ulicznego.

Typowe zastosowania: rurociągi preizolowane

Rury preizolowane

WRAPIDSHIELD PE

 

System RockShield

 

System WrapidShield PE RockShield (Skalna Tarcza) jest zaprojektowany by zapewniać wysoką odporność na uderzenia i wytrzymałość na ściskanie w zastosowaniu jako warstwa ochronna na powlokę antykorozyjną. Materiał wytrzymuje uszkodzenia powodowane skalistym materiałem wypełniającym lub rolkami barek stosowanymi do układania rurociągów podmorskich. WrapidShield PE pomaga amortyzować dowolne wpływy w trakcie budowy, jest bardziej ekonomiczny, lżejszy i łatwiejszy w instalacji niż alternatywne metody ochrony.

Ochrona rurociągów

SCAR-GUARD

Scar-Guard® zapewnia najwyższą ochronę powłok połączeń spawanych w trakcie przewiertów kierunkowych lub w obszarach, gdzie występują bardzo trudne warunki podłoża zasypowego. Scar-Guard® jako system ochrony powłok połączeń spawanych utwardzany wodą, na bazie włókna szklanego impregnowanego poliuretanem, zapewnia efektywną ochronę przed przecieraniem i naprężeniami pojawiającymi się w trakcie przeciągania rury lub operacji zasypywania.

Typowe zastosowania: przewierty HDD, przeciski, technologie bezwykopowe, wzmocnienia mechaniczne na całej długości odcinka rurociągu

Izolacje przewierty HDD

DDX

 

System DDX Canusa został zaprojektowany celem ochrony połączeń spawanych na rurociągach w izolacji PP, PE i FBE w trakcie realizacji przewiertów kierunkowych. Oprócz zapewnienia efektywnej ochrony przed siłami działającymi na rurę w czasie przewiertów, system DDX zapewniaja jednocześnie najwyższą ochronę antykorozyjną połączeń spawanych.

Typowe zastosowania: przewierty HDD, przeciski, technologie bezwykopowe

K60 HS

 

Materiały wysokokurczliwe

Seria K™ to produkty termokurczliwe zaprojektowane do szybkiej i prostej instalacji.

Zakres produktów obejmuje systemy do zastosowań na lądzie i morzu, w szerokim zakresie temperatur roboczych. Linia ta oferuje rozwiązania opłacalne kosztowo i o wysokiej wydajności.

Typowe zastosowania: zamknięcie rur osłonowych, izolacja połączeń kołnierzowych oraz armatury, izolacja nietypowych elementów kształtowych jak zwężki, kryzy itp.

Izolacje termokurczliwe WLOX, WLOX55, WLOX65

CANUSA GTS-PP

 

Hybrydowa opaska termokurczliwa

Szereg hybrydowych rozwiązań polipropylenowych GTS łączących opatentowaną przez Canusa-CPS technologię powłoki polipropylenowej z przyjazną w użyciu technologią adchezyjną. System zapewnia niezrównaną odporność na zewnętrzne obciążenia mechaniczne w połączeniu z prostą procedurą instalacji dla rurociągów w izolacji 3LPE i 3LPP pracujących w temperaturach do 100°C (212°F).

Typowe zastosowania: izolacja połączeń spawanych rurociągów

Izolacje termokurczliwe

CANUSA GTS

 

Opaski termokurczliwe

Global Transmission Sleeve, inaczej GTS, odnoszą się do szeregu wysokowydajnych systemów powłok nakładanych na placu budowy, zapewniających wysoką ochronę antykorozyjną dla rurociągów podziemnych, naziemnych i podmorskich.

Typowe zastosowania: izolacja połączeń spawanych rurociągów

Izolacje rurociągów

ZDJĘCIA Z APLIKACJI

FILMY INSTRUKTAŻOWE

OFERTA PRODUKTOWA

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. cs

MENU